اجرای سنگفرش اطراف مسجد محله هنر شهر مجلسی

اجرای سنگفرش اطراف مسجد  محله هنر
 به گزارش روابط عمومی شرکت عمران
سنگفرش و جدول گذاری اطراف مسجد امام هادی(ع) واقع در محله هنر توسط شرکت عمران مجلسی به اتمام رسید . این پروژه با متراژ ۷۰۰ مترمربع سنگ فرش و ۱۸۰ متر جدول ، با هزینه ای بالغ بر۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال به منظور ایجاد مسیر دسترسی بهتر به مسجد انجام گردید

   1396/12/2 15:01