شنبه 29 دی 1397 ساعت 16:31

اتمام کاشی کاری استخر سرپوشیده شهر جدید مجلسی

قرارداد مشارکت  شرکت عمران شهرجدید مجلسی با شرکت کنکاش سروستان سپاهان در ساخت استخر سرپوشیده با زیر بنای مفید به متراژ 1300 متر

مربع و آماده سازی و کاشی کاری کف استخر
   1396/4/31 10:03