اتمام دیوارکشی ، نرده گذاری و نصب درب های ورودی مسجد امام هادی (ع)

اتمام دیوارکشی ، نرده گذاری و نصب درب های ورودی مسجد امام هادی (ع) واقع در محله هنر با هزینه ای بالغ بر ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 
روابط عمومی شرکت عمران

   1396/12/8 11:14