جمعه 29 شهریور 1398 08:24

اتمام خاکبرداری ساختمان سرای محله در شهر جدید مجلسی

اتمام خاکبرداری ساختمان سرای محله
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت عمران:
سرای محله به مساحت
۶۶۷ متر مربع در محله بوستان شهر جدید مجلسی به کارفرمایی شرکت عمران در حال اجرا می باشد
که شروع آن همزان با آغاز هفته دولت میباشد  در حال حاضر مراحل خاکبرداری آن به اتمام رسیده است.   1398/6/16 14:46